05 ianuarie, 2016

Actele necesare pentru indemnizatia de crestere a copilului

Dosarul pentru obtinerea indemnizatiei de crestere a copilului trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:

  • cererea pentru acordarea indemnizatiei - cererea se poate obtine de la primaria de domiciliu si trebuie semnata de ambii parinti
  • copii dupa actele de identitate ale parintilor
  • copie dupa certificatul de nastere al copilului
  • copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni
  • stagiu de cotizare la casa de pensii
  • dovada privind incetarea activitatii
  • extras de cont cu stampila bancii si semnatura pentru plata in cont
  • dosar cu sina
! Dosarul se depune la primaria de domiciliu si este necesar sa prezentati si actele in originar, pentru conformitate.

! Nu in toate cazurile este necesar stagiul de cotizare la casa de pensii. Interesati-va din timp pentru ca dureaza in jur de 30 de zile sa-l primiti.

! Dosarul se poate depune  din prima zi dupa expirarea zilelor de concediu postnatal si in cel mult 60 de zile lucratoare de la acea data. Daca se depasesc cele 60 de zile, indemnizatia nu se mai acorda retroactiv ci de la data depunerii dosarului.